Media - Nieuws pagina.

Nieuwe datum en locatie Donateursconcert 2018!

Op zondagmiddag 28 oktober, aanvang 14.30 uur, zal MusiKado haar jaarlijkse Donateursconcert geven, dit jaar in de prachtige Maria Geboortekerk van Driel.
Het concert zal worden georganiseerd in samenwerking met de concertcommissie van Stichting de Blije Kerk Driel en naast de donateurs van MusiKado is een ieder van harte welkom! 

Na een tweetal jaren in de kapel van Joachim en Anna bestond de behoefte aan een nieuwe uitdaging en we waren blij met de uitnodiging van de concertcommissie Maria Geboorte Driel om ons concert in haar kerk te houden. We verlaten dus Nijmegen dit jaar voor ons donateursconcert en richten ons op een nieuw gebied. Tijdens het eerste overleg werden al enthousiaste plannen gesmeed om er dit jaar weer iets bijzonders van te maken. Daarbij voelen we ons bijzonder gesteund in de organisatie door een enthousiaste groep van vrijwilligers in Driel, verenigd in Stichting De Blije Kerk.

Noteert u deze datum alvast in uw agenda: zondag 28 oktober, aanvang 14.30 uur, Locatie: Maria Geboortekerk Driel, Kerkstraat 25 te Driel. 


KOMENDE OPTREDENS

Maandag 1 oktober 15.00 -16.00 uur: optreden in Huize Nijevelt voor bewoners en familie.

Maandag 1 oktober: 19.00-20.30 uur: optreden in recreatiezaal van Verpleeghuis
De Honinghoeve Nijmegen.

Vrijdag 5 oktober 19.30 uur: muzikale bijdrage aan herdenkingsviering in 
kapel Joachim& Anna

Vrijdag 5 oktober 20.00 uur: een verrassingsconcert voor een familie na een zware tijd.

Zondag 7 oktober 14.00-15.00 uur: concert in kapel Joachim en Anna voor bewoners en familie.


  

 

 

 

 Deze foto's van muziekcollectief MusiKado zijn geplaatst met instemming van haar leden.